Ρυθμική Γυμναστική

Ρυθμική Γυμναστική

Οι Εγγραφές Ξεκίνησαν!!!

Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ – ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ Οι προετοιμασίες για τη νέα σχολική́-αθλητική́ χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει, ώστε το άνοιγμα των σχολείων και

Περισσότερα»