Εγγραφές για τα μικρά και τα μεγάλα δελφίνια!

Αρχίζουν οι εγγραφές για την κολυμβητική περίοδο 2018 – 2019. Αρχίζουν οι εγγραφές για την πισίνα εκμάθησης και για όλα τα τμήματα κολύμβησης από 03.09.2018 και ώρα 18:00 για την κολυμβητική περίοδο 2018 – 2019.