Search
Close this search box.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση. του «Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» στη συνεδρίαση της  15/3/ 2014 ενέκρινε τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό των τμημάτων  του Συλλόγου κι αποφάσισε να ισχύσει από 01 / 04 / 2014.

Ο παρών κανονισμός έχει άμεση ισχύ και εφεξής πρέπει να είναι σε γνώση όλων των μελών και αθλητών του συλλόγου και να τηρείται  πιστά από αυτούς.

 Σκοπός Εσωτερικού Κανονισμού είναι η κωδικοποίηση και θεσμοθέτηση όλων όσα αποδείχθηκαν επιτυχημένα στην πράξη σε προηγμένες αθλητικά χώρες. Μέσω της θεσμοθέτησης αυτής επιτυγχάνεται η εύρυθμη και πάνω σε σύγχρονες πρακτικές, λειτουργία των τμημάτων με στόχο πάντοτε την επιτυχημένη παρουσία του συλλόγου στο αθλητικό στερέωμα.

Επίσης να βοηθήσει στην απόκτηση αυτοπειθαρχίας που προάγει το αθλητικό πνεύμα αλλά και τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για το «εύ αγωνίζεσθε» και την ορθή συμπεριφορά και παρουσία των αθλητών και αθλητριών των τμήματων του συλλόγου σε όλες τις  δραστηριότητες τους τόσο  εντός όσο και εκτός συλλόγου. Επειδή δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με έναν κανονισμό όλες οι περιπτώσεις που ίσως προκύψουν, υπενθυμίζουμε ότι ο σύλλογος αναμένει η συμπεριφορά των αθλητών και αθλητριών του μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους να ανταποκρίνεται απόλυτα στις αρχές του αθλητισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει τις σχέσεις του συλλόγου  με τους προπονητές τους αθλητές, τους γονείς και κηδεμόνες (όσο οι αθλητές είναι ανήλικοι) και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εκάστοτε αθλητικό νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

         ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

             ΑΡΘΡΟ 1

             ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της Διοίκησης του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και των διοικήσεων των τμημάτων του με όλους τους συμμετέχοντες υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία του συλλόγου και των τμημάτων του.
 2. Ειδικότερα ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει επακριβώς όλα γενικά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης του συλλόγου και των διοικήσεων των τμημάτων, της τεχνικής, ιατρικής υπηρεσίας και των ειδικών συνεργατών καθώς και τα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των αθλητών-τριών του και των γονέων ή κηδεμόνων αυτών.
 3. Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπάγεται όλο το προσωπικό της διοικητικής, τεχνικής και ιατρικής υπηρεσίας, οι ειδικοί συνεργάτες, καθώς και οι εν ενεργεία αθλητές-τριες που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη του Συλλόγου, μετά των γονέων ή κηδεμόνων αυτών.
 4. Αθλητής-τρια που εγγράφεται στο σύλλογο μετά του γονέα ή κηδεμόνα του-της αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όπως αυτός ισχύει εκάστοτε. To αυτό ισχύει και για το Διοικητικό, τεχνικό, ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς συνεργάτες που απασχολούνται σε όλα τα τμήματα του συλλόγου, όπου ο όρος αυτός θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των ατομικών συμβάσεων εργασίας (όπου επιβάλλονται εκ του νόμου) και τις συμπληρώνει σε όλα.

             ΑΡΘΡΟ 2

              ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοπός του συλλόγου είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με την χρησιμοποίηση της γυμναστικής, της αγωνιστικής και λοιπών ασκήσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος στους αθλούμενους.

Ακόμη να διαθέτει χώρους για την διοργάνωση εκπαιδευτηρίων παροχής μουσικής παιδείας και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες θα στοχεύουν στην ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου

Η σύσταση με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την απόκτηση χώρων άθλησης.

Η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς και υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 1. Η ανάπτυξη στην πόλη μας και στην ευρύτερη περιοχή των αθλημάτων που καλλιεργεί ο σύλλογος
 2. Η ηθική εξύψωση των αθλουμένων και η δημιουργία προϋποθέσεων για των ψυχοσωματική ισορροπία τους. Η βελτίωση της υγείας, η καταπολέμηση της παχυσαρκίας, η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων των αθλητών, πάντα με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.
 3. Η απομάκρυνση των νέων από σύγχρονες-επικίνδυνες συνήθειες της εποχής με τον προσανατολισμό στον αθλητικό-φυσικό τρόπο ζωής και στην δια βίου άσκηση.
 4. Βελτίωση των συνθηκών αθλητικών χώρων προπόνησης, γραφείων, αποθήκης, υλικών μέσων κλπ.
 5. Προσπάθεια ταυτόχρονης και ισόποσης προσπάθειας για ποσοτική ανάπτυξη των αθλητών των τμημάτων, αλλά και ποιοτικής ανάπτυξη με στόχο Πανελλήνιες  και διεθνείς επιτυχίες
 6. Βελτίωση των παροχών που δίνονται στους αθλητές (κίνητρα, ενημέρωση, ρουχισμός, συνθήκες προπόνησης, αγώνες, εκδρομές κλπ) για την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος των αθλητών.
 7.  Ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου του συλλόγου στο αθλητικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης, με ενημερωτικές εκδηλώσεις, δημιουργία αθλητικών εκδηλώσεων πολλαπλού ενδιαφέροντος, με αυτόνομες πρωτοβουλίες ή με συνεργασίες με φορείς ή πολιτιστικούς συλλόγους (ομιλίες, δρόμος πόλης, λιπομέτρηση, τεστ φυσικής κατάστασης κλπ).

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Για την καλύτερη οργάνωση, τα τμήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με την ηλικία των αθλητών και ανάλογα με το άθλημα:

 1. Την Ακαδημία
 2. Το προαγωνιστικό τμήμα 
 3. Το αγωνιστικό τμήμα  

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

– Στόχοι Ακαδημίας :

Α) Διατήρηση – Ισχυροποίηση της υγείας των παιδιών

Β) Πρόληψη ψυχοσωματικών παθήσεων που απορρέουν από την υποκινητικότητα και την έλλειψη ελέγχου σωματικού βάρους (πχ. παχυσαρκία, σκολίωση, κύφωση, ψυχοσωματικά σύνδρομα κτλ)

Γ) Κοινωνικοποίηση – ψυχαγωγία – εκμετάλλευση ελεύθερου χρόνου.

Δ) Πολυπλευρικότητα.

Ε) Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων (ταχύτητα, δύναμη, αντοχή, ευκινησία, επιδεξιότητα).

– Στόχοι  προαγωνιστικού-αγωνιστικού τμήματος:

Α) Όλοι οι προαναφερόμενοι στόχοι τους Ακαδημίας.

Β) Εξειδίκευση στο κάθε άθλημα

Γ) Ανάδειξη πρωταθλητών (ατομικά – ομαδικά αθλήματα) σε Πανελλήνιο ή Διεθνές Επίπεδο.

          ΑΡΘΡΟ 4

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

    Ο σύλλογος στοχεύει στην προσφορά υψηλών υπηρεσιών για τους αθλούμενους των τμημάτων, με ειδικές παροχές και εκδηλώσεις. Αναλυτικά: 

–  Οργάνωση αγώνων (εκτός των προγραμματισμένων ), εντός και εκτός Αλεξ/πολης (ημερίδες, ,κλπ. με ειδικούς καλεσμένους)  βραβεύσεις γνωστών πρωταθλητών  ή παλιών αθλητών του συλλόγου.

– Διοργάνωση εκδηλώσεων στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς με παιχνίδια, βραβεύσεις και κληρώσεις δώρων.

– Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους, μουσεία κλπ.

–  Ενημέρωση γονέων και αθλητών για σημαντικά θέματα υγείας – άσκησης και διατροφής με ενημερωτικά φυλλάδια ή με σεμινάρια.

– Ενημερωτική συνάντηση με γονείς και αθλητές 1-2 φορές ετησίως, για σύσφιξη σχέσεων, ανταλλαγή απόψεων, ανακοίνωση προγραμματισμού πρωτοβουλιών των τμημάτων.

–  Διεξαγωγή σύνθετων εργομετρικών εξετάσεων με εξειδικευμένα μηχανήματα σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

– Διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων ψυχαγωγίας για τους αθλητές-τριες και τους γονείς τους.

–  Παροχή αγωνιστικής ενδυμασίας τους αθλητές και τους προπονητές.

–  Παροχή ατομικής αθλητικής ταυτότητας του Εθνικού, με την επίδειξη τους οποίας γίνεται έκπτωση σε συμβεβλημένα αθλητικά μαγαζιά τους πόλης, αλλά και τηρείται η οικονομική ενημέρωση για τους συνδρομές των αθλητών-τριων.

–  Λειτουργία ιστοσελίδας του εθνικού και σελίδα στο face book.

–  Καθημερινή παρουσία των προπονητών στο χώρο των προπονήσεων – γηπέδων.

–  Συνεργασία του συλλόγου με εξειδικευμένο Φυσιοθεραπευτή, Ιατρό και ψυχολόγο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλητών-τριων του.

–  Καλοκαιρινή αθλητική κατασκήνωση (camp) για όσους από τους αθλητές του συλλόγου επιθυμούν να κάνουν διακοπές.

–  Ειδικές αμοιβές και βραβεύσεις σε αθλητές-τριες που πετυχαίνουν τους στόχους του συλλόγου (αθλητικές διακρίσεις, περισσότερες παρουσίες στην προπόνηση, επιβράβευση στην μεγαλύτερη βελτίωση στα τεστ, υψηλές σχολικές επιδόσεις).

     ΑΡΘΡΟ 5

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. Εγκύκλιοι, ανακοινώσεις κ.λπ. του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ που αφορούν μ’ οποιοδήποτε τρόπο το προσωπικό και τους αθλητές-τριες του Συλλόγου αναρτώνται στις ειδικές θέσεις γι αυτό το σκοπό, (γραφεία συλλόγου, ιστοσελίδα) ή αποστέλλονται δια συστημένων επιστολών, θεωρούνται σαν προσωπικές γραπτές ανακοινώσεις για τον καθένα. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης αθλητή-τριας θα πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα και εγγράφως στον καθ’ ύλη αρμόδιο έφορο του συλλόγου.
 2. Άγνοια των εγκυκλίων που γνωστοποιούνται με τον παραπάνω τρόπο δεν συγχωρείται, σαν ελαφρυντικό δικαιολογητικό οποιουδήποτε παραπτώματος ή αδικήματος.

   ΑΡΘΡΟ 6

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

To προσωπικό της διοικητικής, τεχνικής και ιατρικής υπηρεσίας, καθώς και οι αθλητές-τριες πρέπει σε περιπτώσεις δηλώσεών τους στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης – κοινωνικής δικτύωσης οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις κρίσεις τους, να αποφεύγουν δηλώσεις αντίθετες προς το συμφέρον του συλλόγου και να πειθαρχούν στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αθλητές-τριες του συλλόγου απαγορεύεται να κάνουν δημόσιες δηλώσεις με αντικείμενο την ομάδα με τις οποίες ασκούν κριτική ή κάνουν σχόλια για το έργο της Διοίκησης, των προπονητών, των συμπαικτών καθώς και σχόλια που αφορούν τους διαιτητές-κριτές των αγώνων τους. Έχουν βέβαια δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη και τα τυχόν παράπονά τους στους προπονητές τους ή στους εφόρους των τμημάτων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ  7

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

   Δ.Σ./Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ

Ο Σύλλογος διοικείται από δεκαπενταμελές (15μελές) Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον  Γ΄ Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα τον Γενικό Αρχηγό τον  Ταμία και επτά (7) συμβούλους. Πλην του Προέδρου τα υπόλοιπα δεκατέσσερα (14) μέλη μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα εφόρου για ένα (1) ή περισσότερα τμήματα. Ακόμη με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ορισθούν έφοροι ενός ή περισσοτέρων τμημάτων και τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη αυτού. 

ΑΡΘΡΟ  8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ

Είναι ο απευθείας σύνδεσμος μεταξύ κεντρικής διοίκησης του Εθνικού και διοίκησης και τεχνικού επιτελείου του τμήματος . Φέρει την ευθύνη συντονισμού των εμπλεκομένων του τμήματος, υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και παραστατικά πληρωμών, συντονίζει τις συναντήσεις μεταξύ διοίκησης και τεχνικών του τμήματος.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ

Αναπληρώνει τον έφορο όταν απουσιάζει, με όλες τις δικαιοδοσίες του και ορίζεται στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Είναι ο οικονομικός υπόλογος απέναντι στη κεντρική διοίκηση του συλλόγου. Κρατά το ταμείο, τον οικονομικό ισολογισμό, συμμετέχει στις εισπράξεις συνδρομών των αθλητών, είναι υπεύθυνος κάθε είδους πληρωμής υλικών και αμοιβών τεχνικών.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κρατά βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων-εξερχομένων και βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της τεχνικής διεύθυνσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ασχολείται με την ενημέρωση, προβολή και διαφήμιση του τμήματος προς την κοινωνία.

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις, με λόγο και προτάσεις και συμμετέχουν στις δραστηριότητες του τμήματος. Υπάρχει η δυνατότητα να τους ανατεθούν ειδικά καθήκοντα.

 

ΑΡΘΡΟ  9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Τεχνική Διεύθυνση του τμήματος  τελεί υπό τον έλεγχο του εφόρου και απαρτίζεται από τους εκάστοτε προπονητές.

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

α)    Ο Προπονητής είναι επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας των αθλητών-τριών που του έχουν ανατεθεί και είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη συγκρότηση και την τεχνική τους κατάρτιση. Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους προπονητές, καθορίζει το  προπονητικό και αγωνιστικό  πρόγραμμα των αθλητών-τριών του και ελέγχει την πιστή εφαρμογή του. Τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο του εφόρου του τμήματος

β)    Ειδικότερα οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι δικαιοδοσίες του, εκτός των όσων αναφέρονται στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  του με τον Μ.Γ.Σ. Εθνικό είναι και οι ακόλουθες:

< >Είναι επιβεβλημένη η ενδυμασία του στο γήπεδο με διακριτικά του συλλόγου και διαφημίσεις της τρέχουσας περιόδου. Επίσης κάθε προπονητής πρέπει να φέρει καθημερινά μαζί του, ντοσιέ του συλλόγου με τα απαραίτητα έγγραφα (καρτέλες αθλητών, παρουσιολόγιο, ημερήσιο πλάνο προπόνησης, όρια αγώνων, καλεντάρι, τεχνικές διατάξεις όλων των πρωταθλημάτων κλπ). Να παρευρίσκεται στις καθορισμένες συναντήσεις των προπονητών με την διοίκηση του τμήματος, με σκοπό να ενημερώνει για θέματα του τομέα ευθύνης του (πρόοδο αθλητών, σχεδιασμό προετοιμασίας, τυχόν ελλείψεις αθλητικού υλικού κλπ).Επιμελείται για τη σωστή και από κάθε πλευρά επιτυχή εμφάνιση της ομάδας των αθλητών-τριων που του έχουν ανατεθεί στις κάθε φύσεως διοργανώσεις του εσωτερικού ή και εξωτερικού (επίσημες ή μη).Τηρεί στατιστικά στοιχεία (ατομικές καρτέλες) για καθένα απ’ τους αθλητές-τριες κι ενημερώνει τον έφορο για κάθε θέμα που έχει σχέση με την προετοιμασία κι αγωνιστικότητα των αθλητών-τριων του.Αναφέρει στο έφορο τυχόντα παραπτώματα και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων από τον Εσωτερικό Κανονισμό πειθαρχικών ποινών.Είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται καθημερινά ή (σύμφωνα με την ειδική σύμβασή του) στο χώρο του γηπέδου ή προπόνησης που έχει καθορισθεί. Για τυχόν απουσία του πρέπει να είναι ενήμερος ο έφορος του τμήματος. Προσέρχεται στην προπόνηση τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα και επιβραδύνει την αναχώρησή του μετά τo τέλος της, αν χρειαστεί να συνεργαστεί με τους άλλους φορείς (προπονητές, έφορο, Ιατρό, Φυσιοθεραπευτή, κλπ) για θέματα της αρμοδιότητάς του.Συνάντηση προπονητών με τον υπεύθυνο του Αγωνιστικού τμήματος, πριν από κάθε κύριο αγώνα με σκοπό την καλύτερη τοποθέτηση- εκμετάλλευση των αθλητών.Συνάντηση προπονητών – διοίκησης αμέσως μετά από κάθε σημαντικό αγώνα για αξιολόγηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων.Υποχρεωτική συμμετοχή του προπονητικού δυναμικού σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου.Υποβάλλει μία φορά το τρίμηνο έκθεση προόδου των αθλητών-τριών ή της ομάδος του στον έφορο και υποχρεωτικά μετά από κάθε επίσημη ή ανεπίσημη διοργάνωση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, καλύπτοντας θέματα της δικαιοδοσίας του.Κατά τnν κρίση του μπορεί να μην επιτρέπει τη συμμετοχή στην προπόνηση αθλητή-τριας που δεν προσέρχεται έγκαιρα στην προετοιμασία, ενημερώνοντας σχετικά τον έφορο.Έχει το δικαίωμα να διακόψει την προπόνηση αθλητή-τριας που δεν εκτελεί σωστά το πρόγραμμά του-της, ενημερώνοντας σχετικά τον έφορο.Συνεργάζεται με τον Ιατρό του συλλόγου, ενημερώνεται απ’ αυτόν σχετικά μ’ οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας των αθλητών-τριών του και του δίνει πληροφορίες ή του γνωστοποιεί περιστατικά που έχουν σχέση με μειωμένη απόδοση λόγω υγείας.Συνεργάζεται και υποδεικνύει στο φυσιοθεραπευτή του συλλόγου περιστατικά της αρμοδιότητάς του.Συνεργάζεται με τον έφορο του τμήματος για θέματα μετακίνησης των αθλητών-τριών, μετάβασης σε ξενοδοχείο, γήπεδο κλπ.Οι δηλώσεις του στον τύπο πρέπει να είναι εναρμονισμένες προς τo συμφέρον του Εθνικού και να περιορίζονται αυστηρά σε τεχνικά θέματα μέσα στα καθήκοντά του.Απαγορεύεται να γνωστοποιεί θέματα εσωτερικής οργάνωσης και δραστηριοτήτων του τμήματος πριν την υλοποίησή τους σε τρίτους και ιδιαίτερα σε ανταγωνιστές συλλόγους. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 

Τα τμήματα του Εθνικού κατά παράδοση επιδιώκουν να συνεργάζονται με τους καλύτερους και πιο καταρτισμένους  προπονητές. Για την επιλογή τους λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από προϋποθέσεις και προσόντα που αφορούν την αριστεία τους σε θέματα αθλητικής επιστήμης, παιδαγωγικής κατάρτισης,  προϋπηρεσίας, προπονητικής ικανότητας και πτυχίων (τίτλοι σπουδών). Πριν την έναρξη της συνεργασίας με το Σύλλογο, οι προπονητές πρέπει να είναι ενήμεροι του καταστατικού καθώς και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τα οποία και αποδέχονται. Οι αρμοδιότητες ή οι υποχρεώσεις κάθε προπονητή καθορίζονται στην αρχή της αθλητικής χρονιάς ή με την πρόσληψη του.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Α) Υπεύθυνος τμήματος  Ακαδημίας:

– Οργανώνει την προπόνηση του τμήματος σύμφωνα με τους στόχους που έχουν καθορισθεί.

– Χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες, κατά τη διάρκεια της προπόνησης (όταν ο αριθμός τους το απαιτεί) και τα μοιράζει στους προπονητές.

– Έχει στην κατοχή του όλα τα έγραφα της Ακαδημίας, μαζί με τον υπεύθυνο διαχείρισης (στοιχεία, τηλέφωνα, παρουσιολόγιο κτλ).

– Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των τεστ ελέγχου και ενημερώνει τους γονείς 2-3 φορές το χρόνο για την αθλητική τους εξέλιξη.

– Παρακολουθεί τη σχολική επίδοση των αθλητών-τριων και παρεμβαίνει νουθετώντας όταν χρειάζεται.

– Προτείνει τις ετήσιες δραστηριότητες (αγωνιστικές και μη) στον υπεύθυνο σχεδιασμού & εκδηλώσεων.

– Εκδίδει και κρατάει τα δελτία του τμήματος. Τηρεί βιβλίο δελτίων, είναι υπεύθυνος της αλληλογραφίας με την αντίστοιχη Ομοσπονδία για την έκδοση των δελτίων..

Β) Υπεύθυνος αγωνιστικού τμήματος:

-Συνεργάζεται με τους υπευθύνους αγωνισμάτων για την συμμετοχή των αθλητών –ομάδων στους αγώνες. – Είναι άριστος γνώστης των τεχνικών διατάξεων όλων των πρωταθλημάτων.

– Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο διαχείρισης και τον έφορο, για την μεταφορά και διαμονή της ομάδας εκτός της Αλεξ/πολης, όταν οι συνθήκες το απαιτούν. 

Γ) Υπεύθυνος εσωτερικής ενημέρωσης και διαχείρισης:

– Φροντίζει για την ενημέρωση αθλητών και γονέων για τις δραστηριότητες – ανακοινώσεις του Συλλόγου.

– Ευθύνεται για την ενημέρωση των προπονητών για τις δραστηριότητες – ανακοινώσεις του τμήματος.

– Συλλέγει τις συνδρομές και τις αποδίδει στον έφορο – υπεύθυνο των οικονομικών του τμήματος.

Δ) Υπεύθυνος υλικού και χώρων άθλησης:

– Διατηρεί βιβλίο καταγραφής του υλικού του τμήματος του συλλόγου

– Ελέγχει τη λειτουργικότητα και τις φθορές του υλικού

– Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξή του

– Κάνει προτάσεις στη διοίκηση, μετά από συνεννόηση με τους προπονητές, για την προμήθεια νέου υλικού

– Φροντίζει για τη διαθεσιμότητα και διαμόρφωση των χώρων του Σταδίου ή προπονήσεων, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της προετοιμασίας των τμημάτων.

 

Ε) Υπεύθυνος ενημέρωσης και δραστηριοποίησης στα σχολεία:

 – Έχει σαν κύρια ασχολία την ανίχνευση ταλέντων την ενημέρωση και την αξιοποίηση παιδιών από τα σχολεία. επιπλέον, ασχολείται με την εκγύμναση παιδιών της Ακαδημίας , συνεργαζόμενος με τους υπεύθυνους προπονητές.

 ΣΤ) Υπεύθυνος σχεδιασμού & εκδηλώσεων του τμήματος: 

 – Στην αρχή της χρονιάς προτείνει στη διοίκηση (μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους προπονητές των τμημάτων) τις ετήσιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του συλλόγου, εκτός των επίσημων αγώνων – εκδηλώσεων της κάθε ομοσπονδίας.   

Η) Υπεύθυνος ιματισμού.

Καταγράφει τις ανάγκες ιματισμού των αθλητών και προπονητών, καθώς και είναι υπεύθυνος της αποθήκευσης του υπάρχοντος ιματισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΧΟΡΗΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

< >Καθορίζεται πάγια διαδικασία χορηγίας φαρμάκων στους αθλητές-τριες.Εφόσον υπάρχει ανάγκη να πάρει φάρμακα αθλητής-τρια, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση Ιατρού,  τ’ απαραίτητα φάρμακα για τη θεραπεία θα χορηγούνται μετά από ιατρική συνταγή του αρμόδιου Ιατρού.Κανένα φάρμακο δεν θα χορηγείται στους αθλητές χωρίς Ιατρική συνταγή, η οποία θα καταχωρείται και στην ατομική καρτέλα του-της αθλητή-τριας.Κάθε λήψη φαρμάκων από τους αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει να γνωστοποιείται στον αρμόδιο Ιατρό με αιτιολογημένη ιατρική βεβαίωση.Στους αγώνες, κατά τον χρόνο αναμονής πριν τους αγώνες, επίσημους ή μηα. Τακτικές και έκτακτες οικονομικές παροχές (οδοιπορικά κ.λ.π.)

 

β. Ειδικές αμοιβές (πριμ) διοργανώσεων και αγώνων

γ.  Όλες οι αμοιβές αθλητών – τριων εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ

δ. Οι αμοιβές των επαγγελματιών αθλητών του συλλόγου καθορίζονται από τα ΔΣ των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών που διατηρεί κάθε φορά  ο Σύλλογος.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ (Εκτός ΤΑΑ)

Οι ειδικές αμοιβές καθορίζονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ και από τα ΔΣ των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών που διατηρεί κάθε φοράο Σύλλογος και πάντοτε ανάλογα με την σπουδαιότητα της διοργάνωσης ή του αγώνα που συμμετέχει ο-η αθλητής-τρια.

 

–  Ετήσια βράβευση των καλυτέρων αθλητών της χρονιάς

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Καθορίζεται ο ετήσιος προγραμματισμός των ειδικών ρυθμίσεων ολόκληρου του εσωτερικού κανονισμού. Χρονικά τοποθετείται πριν και κατά την διάρκεια της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου (Αύγουστος-Σεπτέμβριος). Η κεντρική διοίκηση του Εθνικού, η διοίκηση του τμήματος και η τεχνική διεύθυνση του τμήματος συναποφασίζει για ειδικά θέματα του κανονισμού. Αναλυτικά:

< >Ανακοινώνονται οι προπονητές που αναλαμβάνουν την τεχνική διεύθυνση του τμήματος, υπογράφοντας ετήσια σύμβαση συνεργασίας. Ανακοινώνονται οι αρμοδιότητες των τεχνικών.Καθορίζονται τα τμήματα των αθλητών, σε σχέση με ηλικία, αγώνισμα και προπονητή.Ανακοινώνεται το ποσό της ετήσιας συνδρομής και όλες οι ειδικές εκπτώσεις.Γίνεται ετήσιος προγραμματισμός αγωνιστικών στόχων και δράσεων του τμήματος.Προγραμματίζονται αγορές υλικών-ιματισμού και διάφορες άλλες εργασίες.α.   Έγγραφη επίπληξη

 

β.   Πρόστιμο από 10% έως 50% των τακτικών παροχών του, οδοιπορικών κλπ.

γ.  Αποκλεισμός από προπονήσεις αγώνες της ομάδας για ορισμένο χρονικό διάστημα.

δ.   Στέρηση ειδικής αμοιβής (πριμ) αγώνα ή διοργάνωσης.

ε. Αποκλεισμός έως και τρία χρόνια από τη συμμετοχή σε αγώνες

στ.   Ισόβιος αποκλεισμός και διαγραφή από το σύλλογο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή :(Έφορος τμήματος Γραμματέας τμήματος  ταμίας τμήματος ).

Δευτεροβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή: (Το Δ.Σ. Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ)

Τις άνω α,β,γ,δ, αναφερόμενες ποινές επιβάλλει αρχικά  η πρωτοβάθμια Επιτροπή πειθαρχικού κατόπιν έγκρισής τους από το Δ.Σ. του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ.

Οι ποινές:

 α. Αποκλεισμός έως και τρία χρόνια από τη συμμετοχή σε αγώνες

 β. Ισόβιος αποκλεισμός και διαγραφή από το σύλλογο.

Επιβάλλονται μόνο από την δευτεροβάθμια επιτροπή

 

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Για τα παρακάτω παραπτώματα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, σε συνδυασμό πάντοτε με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά:

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I

Α. Ποινές

 1. Αποκλεισμός μέχρι 3 χρόνια από τις δραστηριότητες του συλλόγου
 2. Ισόβιος αποκλεισμός και διαγραφή από το σύλλογο

Β. Παραπτώματα

 1. Καταδίκη για αξιόποινες πράξεις

< > Δυσφήμιση του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ με έργα η πράξεις που αντιβαίνουν προς τις στοιχειώδεις αρχές της αξιοπρέπειας, ηθικής κι εντιμότητας. Χρήση απαγορευμένων ουσιών.Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν άρθρο και κρίνει τo Δ.Σ. του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ότι πρέπει να επιβληθεί η παραπάνω ποινή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το είδος και τη σοβαρότητα του παραπτώματος.Αποκλεισμός από αγώνα ή διοργάνωσηΠρόστιμο από 10% έως 50%  των τακτικών παροχών οδοιπορικών κ.λ.π.Στέρηση πριμ αγώνα-διοργάνωσης.Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους φιλάθλους κατά την διεξαγωγή των αγώνων.Ανάρμοστη συμπεριφορά προς το σώμα των κριτών- διαιτητών.»   »          »    τους αντιπάλους.»   »          »     » συναθλητές.»   »          »     τη Διοίκηση, Τεχνική ή Ιατρική ομάδα. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον Πρόεδρο του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ το Δ.Σ. και τους Διοικητικούς υπαλλήλους. Δυσφήμιση της Διοίκησης και της Τεχνικής ομάδας με δηλώσεις στα ΜΜΕ και δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Μη τήρηση οδηγιών της Τεχνικής ομάδας. Άλλα παραπτώματα που αναφέρονται στην ηθική και αξιοπρέπεια, τόσο μέσα στο σύλλογο όσο κι έξω απ’ αυτόν. Προσποίηση αναιτιολόγητων τραυματισμών ή ανύπαρκτης ασθένειας. Αντικοινωνική συμπεριφορά και δημιουργία επεισοδίων. Κάθε άλλη παράβαση που επισύρει από το χαρακτήρα της τις παραπάνω ποινές. Συμμετοχή χωρίς άδεια του συλλόγου σε αγώνες στο εσωτερικό ή εξωτερικό.Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν άρθρο και κρίνει το αρμόδιο όργανο ότι πρέπει να επιβληθεί κάποια από τις παραπάνω ποινές.

 

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
  Α. Ποινές

< > Στέρηση συμμετοχής στην προετοιμασία (προπονήσεις) για ορισμένο χρονικό διάστημα Πρόστιμο (στέρηση οδοιπορικών).3. Για τα τους αθλητές των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών Πρόστιμο από 10% έως 30% των μηνιαίων αποδοχών τους για ένα μήνα.

 

Β. Παραπτώματα

< > Καθυστέρηση προσέλευσης στις προπονήσεις. Αδικαιολόγητη μη προσέλευση στις προπονήσεις. Καθυστέρηση προσέλευσης στον αγωνιστικό χώρο για οποιοδήποτε αγώνα της ομάδας. Καθυστέρηση προσέλευσης σ’ οποιοδήποτε χώρο για μετακίνηση της ομάδας. Πρόκληση επεισοδίου μέσα στον αγωνιστικό χώρο από αθλητή-τρια, με αντικειμενικό σκοπό να επισύρει ποινή από τους κριτές- διαιτητές. Μη τήρηση των τεχνικών οδηγιών κατά την προπόνηση και τον αγώνα. Κάθε άλλη παράβαση που επισύρει από το χαρακτήρα της τις παραπάνω ποινές.1. Διακοπή προετοιμασίας

 

 

Β. Παραπτώματα

< > Παράβαση των οδηγιών του Ιατρού στις περιπτώσεις ασθενείας ή τραυματισμών. Παράβαση των οδηγιών Προετοιμασίας Δημιουργία κλίματος που δεν επιτρέπει τη σωστή προετοιμασία. Καθυστέρηση εμφανίσεως στον αγωνιστικό χώρο κατά την προετοιμασία και τους αγώνες. Παρεμπόδιση συναθλητών-τριων κατά τον χρόνο της προετοιμασίας. Κάθε άλλο παράπτωμα που αναφέρεται στις παραπάνω ποινές.Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ για το προκύψαν εκάστοτε θέμα.Η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διατάξεως του παρόντος κανονισμού δεν αποτελεί κατάργηση ή παραίτηση απ’ αυτήν εκ μέρους του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣΑν για κάποια θέματα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό ο Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ έχει εφαρμόσει ευνοϊκότερα μέτρα από τα προβλεπόμενα για τους μισθωτούς, δεν δεσμεύεται, στο μέλλον, εξαιτίας αυτών, ούτε δημιουργείται έθιμο για τις περιπτώσεις αυτές.Τα νόμιμα δικαιώματα του προσωπικού δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.Η διάκριση ήθους θα απονέμεται από το Δ.Σ. του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ύστερα από πρόταση ειδικής επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο τον έφορο και τον προπονητή.Για τη διάκριση ήθους θα απονέμονται:α. Διπλώματα,

 

β. πλακέτα και το ειδικό μετάλλιο του Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ

γ. Χρηματικό δώρο που θα καθορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ο Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ για να τιμήσει τους αθλητές-τριες εκείνους, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες για σειρά ετών, μπορεί να καθιερώνει τις ακόλουθες διακρίσεις:

α. Διάκριση πενταετούς υπηρεσίας

Για την πενταετή συνεχή προσφορά πολύτιμων αγωνιστικών υπηρεσιών στο σύλλογο σε συνδυασμό με την εξαίρετη συμπεριφορά σε όλα, θα απονέμεται το ειδικό μετάλλιο και θα συνοδεύεται με χρηματικό ποσό που θα καθορίζεται.

β. Διάκριση δεκαετούς υπηρεσίας:

Θα απονέμεται για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, το ειδικό μετάλλιο και χρηματικό ποσόν που θα καθορίζεται.

γ. Διάκριση για υπηρεσία μεγαλύτερη των 10 ετών

Στην περίπτωση αυτή, με την αποχώρηση του αθλητή-τριας από την ενεργό δράση στο σύλλογο, θα απονέμεται το ειδικό μετάλλιο και χρηματικό ποσό που θα καθορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εκτός του χρηματικού δώρου που έχει καθοριστεί για κάθε περίπτωση, μπορεί να απονέμεται στους αθλητές-τριες ειδική αναμνηστική πλακέτα, δίπλωμα και το ειδικό μετάλλιο του «Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ» στις παρακάτω περιπτώσεις διάκρισης του αθλητή-τριας

α. Κατάκτησης ειδικής τιμητικής θέσης  Πανελλήνιας διοργάνωσης.

β. Κατάκτησης ειδικής τιμητικής θέσης Βαλκανικής, Μεσογειακής, Ευρωπαϊκής ή Παγκόσμιας και Ολυμπιακής διοργάνωσης.

γ.  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους ή Ολυμπιακούς αγώνες.

δ. Επιδόσεις – συμμετοχές σε εθνικές ομάδες.

 

Ο παραπάνω εσωτερικός κανονισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου της 15 Μαρτίου 2014 και τίθεται σε ισχύ  άμεσα.