ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΥ          ΜΕΣΙΝΕΖΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   ΈΦΟΡΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              KOΪΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΈΦΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ                                         ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ

ΔΟΒΡΗΣ ΗΛΙΑΣ                             ΈΦΟΡΟΣ ΣΚΑΚΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ                       ΈΦΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗ

ΧΩΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ                                    ΜΕΛΟΣ

ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ                         ΜΕΛΟΣ

   

 

 

 

 

 

 

 

Ακαδημίες Εθνικός ΜΓΣ