ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΥ          ΜΕΣΙΝΕΖΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   ΈΦΟΡΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              KOΪΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΈΦΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΣ                                         ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ

ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ              ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ                       ΈΦΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ

ΧΩΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ                             ΜΕΛΟΣ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ακαδημίες Εθνικός ΜΓΣ